„Nie pozwól, by dzień wczorajszy zajmował zbyt dużą część dnia dzisiejszego.”

Will Rogers